Cerkev Marije vnebovzete https://zupnija-ljubno-savinja.rkc.si/index.php/content/display/31