Predstavitev &nbsp; Župnija Ljubno ima &scaron;tiri cerkve in sicer cerkev sv. Elizabete, cerkev Marije Vnebovzete na Rosuljah, cerkev sv. Primoža in Felicijana na Primožu pri Ljubnem (850 m) in cerkev sv. Miklavža v Ljubenskih Rastkah ter kapelico sv. Cirila in Metoda na planinski transverzalni poti pod vrhom, 3 milijone let starega, ugaslega ognjenika Komen (1684 m). Kapelico je leta 1987 blagoslovil mariborski &scaron;kof dr. Franc Kramberger ob soma&scaron;evanju dekanijskih duhovnikov in 1200 glave množice, ki so po slovesnosti posedli po skupinah po sto in po petdeset ter se je tako uresničil prizor iz evangelija, ko je Jezus čudežno nasitil pet tisoč glavo množico. Ma&scaron;a pri kapelici je vedno ob 12.00 uri in sicer prvo nedeljo v juliju ter tretjo nedeljo v avgustu. Ob lepem vremenu se nas zbere od dvesto do tristo ljubiteljev planin in svetega bogoslužja v naravi. Posebnost župnije so &quot;ljubenske cvetne potice&quot;, ki jih domačini z občutkom za lepo in izvirno izdelujejo od 1887 leta. Od leta 1976 do 2005 smo na podlagi fotografij in opazovanj na&scaron;teli 110 različnih simbolov iz kr&scaron;čanskega (kot križ, mon&scaron;tranca, kelih, ma&scaron;na knjiga, sveto pismo, rožni venec, kadilnica, &scaron;kofova palica, svečnik, zvon, bandero, oltar, raglja, sveča, orgle, itd.) in kmečkega življenja ( kot plug, brana, kosa, grablje, vile, cepin, mlin, lestvica, likalnik, ko&scaron;, klinci, flos, cepec, mlatilnica, vodnjak, metla, petrolejka, re&scaron;eto, trlica, rifelj, itd.) ter iz družinskega praznovanja (kot harmonika, citre, kitara, trobenta, bobni, gosli, itd.), pa tudi iz naravnega in živalskega sveta (kot ovca, zajček, riba, planinski orel, veverica, polh, sinička, ru&scaron;evec, kača, itd.). &nbsp; &quot;Potic&quot; in butar ne nosijo le otroci, ampak tudi vsi odrasli, ki jih oblikujejo z vso natančnostjo, s ponosom, s hvaležnostjo Bogu za dar umetni&scaron;kega ustvarjanja.https://zupnija-ljubno-savinja.rkc.si/index.php/content/display/20<![CDATA[Cerkev sv. Elizabete Ogrske]]><![CDATA[Cerkev Marije vnebovzete]]><![CDATA[Cerkev sv. Primoža in Felicijana]]><![CDATA[Cerkev sv. Miklavža]]>